Demontage van uw hal

Staal is van nature een product dat bijna 100% recyclebaar is. Het recyclen wordt vereenvoudigd door eerst de verbindingen (lassen, bouten) te demonteren. Bij veel vormen van hergebruik moet vooraf bepaald worden of de bestaande constructie over genoeg draagvermogen beschikt. Vaak is dat zo en zijn er geen of beperkte versterkingen van de constructie nodig. Wij demonteren gebruikte staalconstructies en plaatsen deze eventueel op een nieuwe locatie.